איילון

אביגדור קפלן מונה ליו"ר איילון אחזקות

אביגדור קפלן מונה ליו"ר איילון אחזקות. במסגרת אסיפה כללית של בעלי מניות הוא נבחר כדירקטור ובהמשך כיו"ר החברה. עוד נבחרו כדירקטורים אסתר דלל (דירקטורית בלתי תלויה) ועו"ד מורן מאירי (מנהל העיזבון של לוי רחמני ז"ל). כמו כן מונה מחדש משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר (ארנסט אנד יאנג ישראל) כרואה החשבון המבקר של החברה. היו"ר הקודם אהרון פוגל, עו"ד אפרים אברמזון, אמיר לוי, אירית שטרן ויורם (שקלנובסקי) שי חדלו לכהן כדירקטורים.