איילון

איילון מעניקה דחיה של 30 יום לחידוש הביטוח ולתשלום בביטוחי דירה ורכב

נוכח הכניסה לסגר החדש והמשמעויות הכלכליות והעסקיות למשק כולו, איילון חברה לביטוח הינה החברה הראשונה שנענתה לפניית לשכת סוכני הביטוח, ומעניקה שורת הטבות ופתרונות נוספים לסוכני ולקוחות החברה על מנת להבטיח להם יתרון יחסי, רציפות תפקודית וערך מוסף ייחודי גם בתקופה מאתגרת זו. בתחום ביטוחי הרכב והדירה, ולנוכח העובדה שמבוטחים רבים מעידים על צמצום ניכר בשימוש ברכבם כתוצאה מהסגר החדש, מציעה איילון מגוון רחב של הקלות והטבות לסוכנים ולמבוטחים הכוללים בין היתר כיסוי אוטומטי ל-30 יום בביטוח הרכב (לפוליסות שתאריך סיומן 31.10.20), דחיית תשלומי ביטוח דירה ורכב רכוש בחודש, אפשרות...