איילת הוך-טל

התנאים לחריג לפיו המבטח לא ישפה את המבוטח בנזק הנגרם כתוצאה מרשלנות המבוטח או מכל אדם בשרותו / מאת ג'ון גבע

בבית משפט השלום בחיפה נדונה תביעתה של חברת ליסקאר רם נגד הנתבע 1 וכנגד הראל חברה לביטוח (הנתבעת 2). שמות באי כוח הצדדים לא צוינו בפסק הדין, אשר ניתן ביוני 2019, מפי השופטת איילת הוך-טל. מדובר בתביעה כספית בגין נזקי רכוש שנגרם לרכב התובעת עקב תאונת דרכים. התובעת היא חברה העוסקת בהשכרת רכבים בליסינג תפעולי. בשנת 2015 השכירה התובעת לחברת יעל יצרני חלב אגודה חקלאית שיתופית בע"מ (להלן: החברה) רכב מסוג קיה לתקופה של שלוש שנים. בשנת 2018 חנה רכב הקיה במושב אביגדור, בזמן שאיש לא נמצא ברכב באותה העת....