איילת שקד

הוגשה מחדש הצעת החוק השוללת ממחבלים קצבאות נכות ושאירים או פיצויי פיטורים

הצעת החוק השוללת ממחבלים קצבאות פנסיה או כספי פיצויים הוגשה מחדש לכנסת. על פי ההצעה, יתוקן חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) כך שקופות הגמל יונחו לשלול את הזכאות לקצבת נכות ושאירים בגין אירוע מזכה אשר אירע כתוצאה מפשע שבוצע מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור. החוק חל גם במקרה של ניסיון, שידול, ניסיון לשידול או סיוע, לאותה עבירה. ההצעה הוגשה על ידי חה"כ עידן רול ויאיר לפיד (יש עתיד) ואיילת שקד (ימינה). עוד נאמר בהצעת החוק, כי במצב הנוכחי עלול מעסיק להיות מחויב בתשלום פיצויי פיטורים לאדם...