אייל בן סימון

מוטי מור ימונה למנהל תחום ביטוח כללי בהפניקס

מ"מ מנכ"ל הפניקס, אייל בן סימון, מינה את מוטי מור למנהל תחום ביטוח כללי בהפניקס. מור עבד בשנתיים האחרונות בהראל, בה שימש כסגן מנהל החטיבה לביטוח כללי. קודם לכן שימש כסמנכ"ל ומנהל תחום מטה ותכנון באגף ביטוח כללי במנורה מבטחים. בעבר שימש כאקטואר ראשי של שירביט ואקטואר בענקית ביטוח המשנה סוויס רי. זוהי קדנציה שניה של מור בהפניקס - בעבר שימש כאקטואר ראשי בתחום הביטוח הכללי בהפניקס. טרם נקבע מועד כניסתו של מור לתפקיד.
Pages
  • 1
  • 2