אייל בן שלוש

למרות האיסור, הרחבת נזקי גוף לביטוח חובה שוב על המדפים

16 שנה לאחר שהפיקוח על הביטוח אסר על הענף לשווק את הרחבת נזקי גוף לביטוח חובה לרכבים פרטיים, מתברר שההרחבה האמורה מצאה את דרכה חזרה לענף. מבדיקת פוליסה עולה, כי נכון להיום, לפחות ארבע חברות ביטוח משווקות את ההרחבה בצורות שונות. בתחילת העשור הקודם נהגו חברות הביטוח למכור הרחבה לפוליסה המכסה חבות כספית שהמבוטח עשוי לחוב בה בגין נזק גוף שנגרם לצד שלישי על ידי הרכב המבוטח ואשר אינה מכוסה בביטוח החובה לרכב. בדיקה של הפיקוח, שנעשתה ב-2003, העלתה כי אין הצדקה אקטוארית לביסוס הכיסוי בענף. על פי הפיקוח, חברות...