אייל סיאני

רשות שוק ההון דוחה את חובת הדיווח הממוכן למעסיקים קטנים

רשות שוק ההון פרסמה אתמול, ב-18 בינואר, מספר חוזרים. להלן עיקרי ההוראות, כפי שהובאו על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה. חוזר אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל – בחודש פברואר 2021 הייתה אמורה להיכנס לתוקף הוראה אשר חייבה מעסיק של 4-9 עובדים בדיווח ממוכן על הפקדת תשלומים לקופת גמל, בהתאם למבנה האחיד שקבעה רשות שוק ההון. לגבי מעסיק אשר מעסיק פחות מ-4 עובדים ההוראה הייתה אמורה להיכנס לתוקף ביוני 2021. על מנת להקל על השתלבותם של מעסיקים קטנים שיש להם פחות מ-10 עובדים, החליטה רשות שוק ההון...