אייל סיאני

צ'קים לבעלי חשבונות לא פעילים קטנים – כיצד זה יעבוד?

[caption id="attachment_67820" align="alignleft" width="155"] אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה[/caption] החל משנת 2016 עמיתים להם יש "חשבונות קטנים" בקרן פנסיה ותיקה וקופת גמל לחיסכון, רשאים למשוך את הכספים כסכום חד פעמי ובכל עת ובתנאי שהתקיימו התנאים הבאים: החל משנת 2014 לא הופקדו כספים בחשבון ולא נוידו כספים לחשבון/מהחשבון. היתרה בכל החשבונות של העמית באותה קופת הגמל לא עלתה על 8,000 שקל. כצעד משלים פרסמה רשות שוק ההון במהלך שנת 2016 חוזר הקובע הוראות למתן הודעה לעמיתים בעלי חשבונות כאמור בדבר זכותם למשיכת הכספים. במסגרת זו נדרשו הגופים המוסדיים...
מדריך: תקרות וסכומים ל-2020

מדריך: תקרות וסכומים ל-2020

  רשות המיסים עדכנה את תקרות ההפקדה והטבות המס לשנת 2020, ובכללם למוצרי החיסכון הפנסיוניים. נוכח העלייה המינורית במדד בשנת 2019, בשיעור של 0.3%, חלק…
Pages