אייל סיאני

מחקר של פסגות: קצבת הפנסיה של גברים גבוהה ב-39% משל נשים

פערים בשכר בין גברים לנשים אינם דבר חדש, אך מחקר שביצע אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה חושף נתונים חדשים על היקף התופעה. על פי בדיקה שנעשתה על סמך 2.02 מיליון עמיתים פעילים בחמש קרנות הפנסיה החדשות המקיפות הגדולות, קצבת הפנסיה של גברים גבוהה ב-39% משל נשים. על פי הנתונים, התברר כי בקרב חוסכים צעירים הפער מצטמצם ל-19% בלבד. המחקר כאמור מתבסס על הקרנות הגדולות, המנהלות 93% מסך הנכסים במוצר זה (נכון לסוף יוני 2020). עוד עולה מהמחקר, כי היחס בין גברים לנשים עומד על: 45.3% גברים (כ-915 אלף),...
מדריך: תקרות וסכומים ל-2020

מדריך: תקרות וסכומים ל-2020

  רשות המיסים עדכנה את תקרות ההפקדה והטבות המס לשנת 2020, ובכללם למוצרי החיסכון הפנסיוניים. נוכח העלייה המינורית במדד בשנת 2019, בשיעור של 0.3%, חלק…