אייל פז

הלשכה לפיקוח: במשיכת כספים מקופת גמל יש לעדכן את סוכן הביטוח

לשכת סוכני הביטוח פונה לרשות שוק ההון בבקשה לחייב את המוסדיים להודיע לסוכני הביטוח בעת משיכת כספים מקופת גמל. בפנייה שהועברה על ידי נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד ויו"ר הוועדה הפנסיונית אייל פז, נאמר כי הלשכה מעודדת את הציבור לשמור על הכספים לפרישה, אך מכירה במציאות המחייבת לעיתים שימוש אחר בכספים. לכן, מבקשת הלשכה לייצר מנגנון במסגרתו יוכל סוכן הביטוח להתעדכן במקרה בו הלקוח מבקש למשוך את הכספים, וכן להפנות את הלקוח להתייעצות עם בעל רישיון.
אייל פז, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני: התאמת גיל הפרישה לרמת ההכנסה תוביל למימוש שוויוני יותר של החיסכון הפנסיוני

אייל פז, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני: התאמת גיל הפרישה לרמת ההכנסה תוביל למימוש שוויוני יותר של החיסכון הפנסיוני

על רקע התעלמות הממשלה הנוכחית וממשלות קודמות מהשלכות כלכליות הנובעות מעלייה בתוחלת החיים ועדכון גיל הפרישה לנשים, דנה הוועדה לביקורת המדינה במהלך השבוע שעבר בנושא…
האוצר מפסיק את הסובסידיה לפנסיה: יש להפנות את הכספים שיתפנו להשקעה בתשתיות, בפרויקטים לאומיים ‏ומיזמים טכנולוגיים בישראל / מאת אייל פז

האוצר מפסיק את הסובסידיה לפנסיה: יש להפנות את הכספים שיתפנו להשקעה בתשתיות, בפרויקטים לאומיים ‏ומיזמים טכנולוגיים בישראל / מאת אייל פז

שנים שגורמים לא מעטים במסדרונות האוצר, ולא רק שם, משחרים למותן ‏של אגרות החוב המיועדות, והנה נפל דבר בישראל. השבוע למדנו בפרסומים ‏בכלי התקשורת שאכן…