איי. די. איי הנפקות

ביטוח ישיר גייסה 92.6 מיליון שקל בהנפקה לציבור של תעודות התחייבות

ביטוח ישיר גייסה 92.6 מיליון שקל בהנפקה לציבור של תעודות התחייבות סדרה ה'. מדובר בגיוס הון דרך הרחבת סדרת אג"ח קיימת. תמורתן של תעודות ההתחייבות הוכרה על ידי הממונה על הביטוח, כמכשיר הון רובד 2 בידי החברה. איי.די.איי. הנפקות, חברה בת של ביטוח ישיר, הציעה לציבור אגרות חוב בסך של עד 115.7 מיליון שקל. במסגרת המכרז המוסדי, שהתקיים בשבוע שעבר, הוגשו בקשות לרכישת 229.7 מיליון שקל ערך נקוב, מתוכן קיבלה איי.די.איי. הנפקות התחייבויות מוקדמות ממשקיעים לרכישת 92.6 מיליון שקל של תעודות התחייבות, במחיר של 1,080 שקל ליחידה, אשר היה גם...