אילון מאסק

ביטוח דירקטורים – האם באמת יש תחליף? / מאת עו"ד ריטה בעל-טכסא

ב-28 באפריל 2020 נפל דבר בשוק ביטוח הדירקטורים. אילון מאסק, היזם, בעל המניות העיקרי ומנכ"ל טסלה, שהוא מוביל דעה ומנהיג נערץ של חדשנות גלובאלית, החליט שלא לחדש את פוליסת הדירקטורים של טסלה ובמקומה נתן לדירקטורים התחייבות אישית לכיסוי דומה בעיקרו לפוליסה ומהווה לה תחליף. הידיעה פרסה כנפיים במועד פרסום טופס ה-10-K (דוחות כספיים לשנת 2019), במסגרתו הוצהר, כי הדירקטוריון בחן את נושא עצמאותו ומצא, כי כל הדירקטורים, למעט אילון מאסק ואחיו קימבל מאסק, הם עצמאים בשיקול דעתם ובתפקידם כנדרש על פי כללי הנסד"ק והחוק. עמוד 29 לדיווח: “… there are no...