אילן רביב

מיטב דש: ההכנסות מגמל ממשיכות לרדת, עמדו על 77 מיליון שקל ברבעון הראשון לעומת 79 מיליון שקל אשתקד

ההכנסות מגמל בבית ההשקעות מיטב דש ממשיכות לרדת. ברבעון הראשון הכניסה חברת הגמל 77 מיליון שקל לעומת 79 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מירידה בהיקף נכסים ממוצע לרבעון ומירידה בשיעור דמי הניהול הממוצעים. עוד עולה מהדוח הכספי כי הפדיונות שנבעו מהקורונה גרמו לצבירה שלילית בקופות הגמל וקרנות הפנסיה של החברה בסך של 20 מיליון שקל ברבעון הראשון. נכסי קופות הגמל ירדו מתחילת השנה ביותר משני מיליון שקל מ-57.2 מיליון שקל ל-54.6 מיליון שקל (נכון ל-24 במאי). עוד הודיעה החברה שתיק הנוסטרו של החברה ירד ב-8 מיליון שקל...