איציק עוז

ההסכם בין הפניקס לאיציק עוז לאופציית רכישת אגם לידרים הוארך עד ל-2025

הפניקס משדרגת את הסכם האופציות שיש לה לרכישת מניות סוכנות אגם לידרים ברשותו של איציק עוז. כך הודיעה החברה אתמול (ג') בבורסה. החברה האריכה את אופציית המכירה בארבע שנים, עד לשנת 2025 וקבעה מחיר מינימום לכל המניות שמוחזקות אצל עוז לפי שווי חברה של 350 מיליון שקל. זאת לעומת שווי חברה של 209 מיליון שקל שנקבע ב-2015. הפניקס אחזקות מחזיקה בעקיפין כ-70% בקבוצת אגם, כאשר עוז מחזיק בעקיפין את היתרה  (מחזיק שיעור של 40% באגם לידרים, שלגביהם ניתנו אופציות הרכש והמכר). האופציות ניתנו כתחליף ובהמשך להסכמי אופציה קודמים אשר הוארכו...