אי.די.בי

חוב תמורת מניות: אי.די.בי פתוח מכרה 7.8% ממניות כלל ביטוח עבור חיסול החוב באג"ח ט' ויד'

לאחר שדחתה עד כה הצעות דומות, קיבלה אי.די.בי פתוח את הצעת מחזיקי האג"ח שלה (סדרות ט' ויד') להמיר חלק מהחוב שלה תמורת מניות כלל ביטוח. כך דיווחה חברת האחזקות היום בבורסה. העסקה מתחלקת לשני חלקים. אי.די.בי תמכור 2.8% ממניות כלל ביטוח בתמורה למזומן, 82.175 מיליון שקל (שווי דומה לזה הנסחר של מניות אלו בשוק). בנוסף, תמכור 5% ממניות כלל ביטוח בתמורה לחוב של כ-136 מיליון שקל באג"ח ט' ו-55 מיליון שקל באג"ח יד'. מדובר בעסקה מוצלחת מבחינת אי.די.בי פתוח כאשר היא קונה את האג"ח שלה, במחיר נמוך מהמחיר אותו הנפיקה...