אלון תמיר

על רקע משבר הביטוח הסיעודי: מי יחליף את האקטואר הראשי ברשות שוק ההון?

[caption id="attachment_71579" align="alignleft" width="127"] עמיעד בן מאיר[/caption] [caption id="attachment_65728" align="alignright" width="300"] עמיר פלד[/caption] תוחלת החיים המתארכת, סביבת ריבית הנמוכה ודרישות כושר פירעון ההון על-פי מודל סולבנסי 2, הכניעו את חברות הביטוח וזו אחר זו הן הודיעו על הורדת פוליסות הביטוח הסיעודי ממדף מוצריהן. מאחורי ההחלטות של חברות הביטוח עומדות ההמלצות של האקטוארים, שבין שאר תפקידיהם מבצעים הערכת פרמיות סיכון והערכת עתודות ביטוח. הם גם אלה שקובעים את תעריפי הביטוח ועתודות הביטוח, כאשר מרבית מוצרי ההגנות לפרט, הקרויים בעגה המקצועית מוצרי סיכונים, מושפעים רבות מאותם שיקולים שהכניעו את חברות הביטוח בסיעוד....