אלטשולר ניהול תיקי השקעות

לאחר אישורה של הרשות: אלטשולר שחם תחלק לעובדים אופציות בשווי של 20.6 מיליון שקל

הנהלת בית ההשקעות של אלטשולר שחם גמל ופנסיה תחלק שמונה מיליון אופציות לעובדים. כך הודיעה החברה ביום ב' בבורסה. מחיר המימוש של האופציה יהיה זהה למחיר של מניית חברת הגמל במועד ההנפקה של החברה, 6.02 שקל למניה. שווי המניה נכון ליום המסחר הנוכחי (ד') עומד על 8.59 שקל. כלומר, נכון להיום שווי האופציות עומד על כ-20.6 מיליון שקל. על פי הצעת המדף של בית ההשקעות, שלוקחת בחשבון בין היתר את תקופת ההבשלה של האופציות (שלוש שנים), שווי כל כתבי האופציות המחולקות מגיע ל-17.1 מיליון שקל. החלוקה הנוכחית מהווה פעימה ראשונה...