אלטשולר שחם

בקשה לאישור פשרה בייצוגית נגד הפניקס: תעביר 89,335 שקל לחברי הקבוצה

לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד הפניקס גמל ופנסיה, כך דיווחה החברה בשבוע שעבר. בבקשת האישור נטען, בין היתר, כי הפניקס גובה מעמיתיה תשלום מסוים עבור מתן הלוואה והטיפול בה (דמי טיפול), בניגוד להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים. הפשרה הושגה בעקבות הגשת תביעה ייצוגית ב-2018 כנגד הפניקס, מנורה מבטחים ומגדל בהיקף מצרפי מוערך של 21 מיליון שקל למחוזי בתל אביב. לפוליסה נודע כי ב-2019 התביעה נגד מגדל סולקה ולכן אינה חלק מההליך, ואילו זו נגד מנורה מבטחים סולקה ב-3 בדצמבר 2020 בהסדר...