אלטשולר שחם

מגדילים את נתח השוק: הצבירה של קרנות הפנסיה בבתי ההשקעות עלתה ל-22% מסך הצבירות בשוק

בסיום השנה האזרחית מיהרו בתי ההשקעות בעלי קרנות פנסיה להכריז על שנת 2019 כ"שנת הפנסיה". כלומר, להשקפתם זו השנה שבה חל שינוי במערך הכוחות בענף לטובת בתי ההשקעות והקרנות הנבחרות (קרנות ברירת מחדל) לעומת הקרנות הוותיקות. בדיקת פוליסה מאששת את הקביעה כאשר היא מצביעה על כך שכמות הצבירה נטו של הקרנות הנבחרות הסתכמה ב-8.16 מיליארד שקל ב-2019. שיעור הצבירות של בתי ההשקעות מגיע ל-22% מתוך ענף הפנסיה. ב-2018 עמד שיעור ההפקדות של קרנות הפנסיה בבתי ההשקעות על 12.4% בלבד. מבחינת יתרת נכסים - נכון לסוף דצמבר, קרנות הפנסיה בבתי ההשקעות...
Pages