אלי איש שלום

בית הדין קיבל את עמדת נשיא הלשכה: שינויי תקנון ייכנסו לתוקף החל מהקדנציה הבאה

שינויי תקנון ייכנסו לתוקף החל מהקדנציה הבאה לקדנציה בה נקבעו – כך קבע היום (יום ד') בית הדין הארצי של לשכת סוכני הביטוח. זאת בעקבות עתירתו של נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד נגד יו"ר ועדת תקנון אורי צפריר שביקש להחיל שינויי תקנון דרך האסיפה הכללית שיושתו על הנהגת הלשכה כבר בקדנציה הנוכחית. בית הדין נימק את החלטתו וציין שלאחר שמיעת העדויות ובחינת הנתונים אין כל נימוק המצדיק להחיל שינויים בתקנון באופן מידי. עוד נומקה ההחלטה בכך ששינוי התקנון שלא על פי צורכי הלשכה מרוקן מתוכן את פועלם ותפקידם של כל אלה...