אלעזרא החזקות

מידרוג: דירוג האיתנות הפיננסית של הכשרה נותר A3.il עם שינוי באופק הדירוג מיציב לחיובי

חברת מידרוג הותירה את הדירוג של הכשרה לאיתנות הפיננסית (IFS) על רמה של A3.il והעלתה את אופק הדירוג מיציב לחיובי. על פי חברת הדירוג, דירוג הכשרה משקף פרופיל עסקי המוגבל בגודלה של החברה, אולם נתמך בפיזור קווי עסקים סביר וחדשנות דיגיטלית שתומכת בחוזק המותג ובמודל ההפצה. כמו כן, הדירוג משקף פרופיל סיכון טוב, הנתמך בסיכון מוצרים נמוך לצד חשיפה מועטה ללקוחות גדולים. במידרוג, ציינו שהדירוג עדיין מושפע לשלילה בשל המינוף של בעלת השליטה בהכשרה אלעזרא החזקות שתלויה בדיבידנדים מהחברה לצורך שירות החוב. במידרוג מעריכים שצרכי הדיבידנד מקטינים את פוטנציאל השיפור...