אסף מיכאלי

נציבות שירות המדינה קיבלה את בקשתו של אסף מיכאלי – יתחיל ב-AIG באוקטובר

נציבות שירות המדינה נענתה בחיוב לבקשתו של אסף מיכאלי, לשעבר סגן בכיר לממונה על שוק ההון, וראש חטיבת הביטוח ברשות, לקצוב את תקופת הצינון החלה עליו לפיו חוק על תשעה חודשים. משרתו של מיכאלי נמנית על דרג בכירים ב', ועל פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה תקופת הצינון הראויה בעניינו היא תשעה חודשי צינון. כיוון שמיכאלי סיים בפועל את תפקידו בדצמבר 2019 - בפועל תקופת הצינון המבוקשת עומדת על 10 חודשים (פורמלית סיים באפריל). לדברי הנציבות, ניתן להיעתר לבקשת הצינון, נוכח הנסיבות המצדיקות את קיצורה. בנוסף, תחילת עבודתו של מיכאלי במועד...