אסף שילה

הוגשה בקשה להסתלקות מייצוגית נגד הראל שהוגשה בטענה שאין לגבות פרמיה בתקופת אכשרה

בתחילת השבוע סולקה בקשה לתביעה ייצוגית נגד הראל בטענה לגביית דמי ביטוח בתקופת האכשרה. כך הודיעה אתמול (ג') חברת הביטוח בבורסה. הבקשה לייצוגית הוגשה באוקטובר 2017 בבית המשפט המחוזי תל אביב, על ידי עו"ד אסף שילה, בטענה שהראל ביטוח גובה, כביכול, ממבוטחיה דמי ביטוח בגין תקופת אכשרה, על אף שעל פי הנטען לא ניתן למבוטח כיסוי ביטוחי במהלכה. היקף התביעה עמד על 42 מיליון שקל לנוכח התנאי המקפח בחוזה האחיד (פוליסת ביטוח) וכן בית המשפט התבקש להורות להראל לשנות את נוהגה ולחדול מגביית דמי ביטוח בתקופת האכשרה. בשיחה עם פוליסה...