אפרת בוסני

מי האחראי לשריפה אשר פרצה בלוח חשמל בדירה בבניין משותף? / מאת ג'ון גבע

בבית משפט השלום בחיפה נדונה תביעתה של הכשרה חברה לביטוח נגד הנתבעת 1 וכנגד מגדל חברה לביטוח (הנתבעת 2). שמות באי כוח הצדדים לא צוינו בפסק הדין, אשר ניתן ביוני 2019, מפי השופטת אפרת בוסני. ביוני 2014 פרצה שריפה בלוח חשמל "חכם" בדירתה של הנתבעת 1 בבניין משותף ברמת השרון (להלן: הדירה). הדירה ניזוקה בשריפה, האש התפשטה וגרמה נזק לרכוש משותף בבניין. ראוי לציין כי התובעת הייתה המבטחת של הרכוש המשותף בבניין המגורים והנתבעת 2 הייתה המבטחת של הדירה עצמה. התובעת טענה לאחריותה של הנתבעת 1 לאירוע השריפה ולתוצאותיו, שכן...