ארגון הבריאות העולמי

הפניקס ופספורטכארד נתבעות על דחיית השיפוי בביטוח נסיעות לחו"ל עם הרחבה לביטול עקב מגפה

מגפת הקורונה מגיעה לבתי המשפט. בקשה לתביעה ייצוגית בסך של לפחות 10 מיליון שקל הוגשה לבית המשפט המחוזי תל אביב יפו בשבוע שעבר נגד הפניקס ופספורטכארד. בייצוגית, שהוגשה על ידי עו"ד ורו"ח עבד אלעזיז אבראהים, נטען כי החברות התנערו שלא כדין מהכיסוי הביטוחי בפוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל בתקופת הקורונה. על פי כתב התביעה, הפניקס הנפיקה פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל שכוללות הרחבה שמכסה הפסדי תשלומים ו/או הוצאות שייגרמו למבוטח במקרה של אי יציאתו מהארץ כתוצאה מביטול טיסה סדירה עקב מגפה. פוליסות אלו שווקו הן על ידי הפניקס והן על ידי פספורטכארד....
מבטחים תורמים למלחמה בקורונה

מבטחים תורמים למלחמה בקורונה

* מבטח המשנה השוויצרי הבינלאומי Swiss Re הודיע כי הוא מעביר ל-Swiss Re Foundation (קרן תרומות ללא כוונות רווח) סך של 5.2 מיליון דולר עבור…
חבות עלולה להיות חבות לדורות

חבות עלולה להיות חבות לדורות

כאשר אנו רוכשים ביטוח חבות, אנו מבקשים לרכוש הגנה מאירועים אשר יקרו בעתיד או בגין תביעות אשר יוגשו בעתיד, עקב מקרים אשר אירעו בהווה. אנשי…