ארז דיין

פוליסות עדיף ישנות: לכודים בלי אפשרות לשנות / מאת ארז דיין

אחד הסיפורים הכואבים בענף הביטוח הוא לכידת מאות אלפי לקוחות של חברות הביטוח, בחסות המפקח על הביטוח, בתשלומי ריסק מופקעים בביטוח למקרה מוות בפוליסות עדיף ישנות. פוליסות אלו מקבלות תשואה מובטחת במסגרת אג"ח ח"ץ ממשרד האוצר. על פי תנאי הפוליסות רשאי לקוח לשנות מסלול ביטוח מוטה ריסק (28% מהפרמיה לריסק) למוטה חיסכון (100% מהפרמיה לחיסכון). בשנת 1997 השיב נציג המפקח על הביטוח, שחר כרובי, לתלונת לקוח, כי לא ניתן להעביר פרמיה של ריסק לחיסכון במקרה של הגדלת הפרשות לפוליסה כי יש בכך הגדלת אג"ח ח"ץ שהנפקתם הופסקה. חברות הביטוח עיוותו...