ארנון בר-דוד

באוצר פועלים להצמיד את גיל הפרישה לתוחלת החיים – אך לנשים בלבד

במסגרת המשבר בפנסיות הוותיקות הוחלט במשרד האוצר לקדם את העלאת גיל הפרישה לנשים. בתזכיר חוק שפורסם בימים אלו מוצע כי גיל הפרישה לנשים יעלה בהדרגה בעשור הקרוב ל-65. אולם הבשורה החשובה יותר היא הניסיון לשלב בחוק גם מנגנון אוטומטי להעלאת גיל הפרישה. על פי המנגנון המוצע, החל משנת 2037, גיל הפרישה לנשים יוצמד לתוחלת החיים. אחת לשלוש שנים, גיל הפרישה יעלה בשני שלישים מהעלייה בתוחלת החיים. למרות הצורך הברור במנגנון מסוג זה – תזכיר החוק אינו מתייחס בכלל לגברים בנושא עדכון גיל הפרישה. לפוליסה נודע כי ההמלצות הן עבור נשים,...
הסכם קיבוצי ראשון בביטוח חקלאי

הסכם קיבוצי ראשון בביטוח חקלאי

מנכ"ל חברת הביטוח ביטוח חקלאי אלעד שלף, יו"ר הסתדרות המעו"ף ומ"מ יו"ר האגף לאיגוד מקצועי ארנון בר-דוד ויו"ר ועד עובדי החברה אורית שמש, חתמו הבוקר…