אשראי

רשות שוק ההון מקילה על חברות הפינטק המעמידות אשראי

רשות שוק ההון תאפשר לנותני שירותים פיננסיים לזהות ולאמת את מקבלי השירות באמצעים טכנולוגיים. כך עולה מטיוטת חוזר של הרשות להתקשרות מרחוק באמצעות טכנולוגיה.  לדברי הרשות, הוראה זו תאפשר התקשרות של נותני השירותים בממשק דיגיטלי ללא צורך במפגש פנים אל פנים עם הלקוחות.  ההוראה, שיצאה בתיאום עם הרשויות הממשלתיות ובהן הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, משווה את מצבם של נותני השירותים הפיננסיים החוץ בנקאיים, שעל פעילותם חל צו איסור הלבנת הון, לזה של הבנקים, בכל הקשור לאפשרות לצרף לקוחות חדשים בממשקים טכנולוגיים. פרסום ההוראה יסייע במיוחד באפשרות מתן השירותים...