בורסה

ייצוגית נגד 15 גופים פיננסיים בטענה לפגיעה בפרטיות; העבירו מידע אישי לצדדים שלישיים ללא הסכמה

בקשה לייצוגית נגד 15 גופים פיננסים שונים, הוגשה ב-11 באפריל לבית המשפט המחוזי בתל אביב. לטענת התובעים, כי מידע אישי של לקוחות הנתבעים, העושים שימוש בשירותים הדיגיטאליים באתר האינטרנט וביישומונים, תוך כדי גלישה בחשבון האישי של הלקוחות, שמפעילים הנתבעים, מועבר, לכאורה, לצדדים שלישיים ובפרט לחברת Google  ולשירות הפרסומות שלה, ללא הסכמה מפורשת של הלקוחות, תוך פגיעה בזכות הלקוחות לפרטיות ובחובות המוטלות עליהם על פי דין. עילות התביעה הנטענות הן, בין היתר, פגיעה בפרטיות והפרת חובת הסודיות והאמון, עשיית עושר ולא במשפט, חוסר תום לב בקיום הסכם והפרת הסכם, הטעיה, רשלנות,...
בלנדר טכנולוגיות פיננסיות חתמה עם חברת ביטוח בינלאומית לביטוח תיק ההלוואות שלה בישראל ובאירופה

בלנדר טכנולוגיות פיננסיות חתמה עם חברת ביטוח בינלאומית לביטוח תיק ההלוואות שלה בישראל ובאירופה

בלנדר טכנולוגיות פיננסיות חתמה עם חברת ביטוח בינלאומית לביטוח תיק ההלוואות שלה בישראל ובאירופה. הפוליסות שנחתמו מספקות מנגנוני ההגנה בתיקי האשראי ומעניקות שכבת ביטחון נוספת…