בורסה

הורחב רישיון הביטוח של ישראכרט: תשווק פוליסות חיסכון וקופות גמל להשקעה

רשות שוק ההון אישרה לישראכרט את הרחבת רישיון הביטוח של ישראכרט סוכנות לביטוח, כך הודיעה החברה לבורסה בסוף השבוע. הרשות אישרה כי אין לה התנגדות עקרונית להרחבת רישיון סוכן-תאגיד לשיווק מוצרי ביטוח חיים מסוג פוליסות חיסכון וקופות גמל להשקעה. זאת, בכפוף לתנאי הרישיון ולאישור רשות שוק ההון את הסכמי ההתקשרות של הסוכנות עם הגופים הרלוונטיים במודל תגמול אחיד ברמת כל מוצר. עוד דווח, כי תחילת פעילותה של הסוכנות בשיווק המוצרים הנוספים לעיל כפופה, בין היתר, לדיווח לפיקוח על הבנקים קודם לתחילת הפעילות בשיווק מוצרים אלה. בשלב זה אין ביכולתה של...
בלנדר טכנולוגיות פיננסיות חתמה עם חברת ביטוח בינלאומית לביטוח תיק ההלוואות שלה בישראל ובאירופה

בלנדר טכנולוגיות פיננסיות חתמה עם חברת ביטוח בינלאומית לביטוח תיק ההלוואות שלה בישראל ובאירופה

בלנדר טכנולוגיות פיננסיות חתמה עם חברת ביטוח בינלאומית לביטוח תיק ההלוואות שלה בישראל ובאירופה. הפוליסות שנחתמו מספקות מנגנוני ההגנה בתיקי האשראי ומעניקות שכבת ביטחון נוספת…