בורסה

אדוארדו אלשטיין משך את הבקשה לקבלת היתר שליטה בחברת הביטוח

אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה באי.די.בי פתוח, משך את הבקשה לקבלת היתר שליטה בכלל ביטוח. כך הודיעה חברת האחזקות היום בבורסה. במרץ 2019, אלשטיין, ביקש מהממונה על הביטוח  ד"ר משה ברקת היתר שליטה אשר נגעה למניות החברה המוחזקות על ידי אי.די.בי פתוח והמהוות כ-20.3% מהונה המונפק של החברה. אלשטיין ביקש להקים חברה בת ייעודית שתחזיק במניות כלל ביטוח שעדיין מוחזקות בידי אי.די.בי, באמצעות הנאמן משה טרי שמונה על ידי הממונה בהתאם למתווה. החברה החדשה הייתה גם אמורה להחזיק ב-24% מניות נוספות של כלל ביטוח שהיו חלק מעסקאות החלף שביצעה אי.די.בי מאז...
Pages