בורסה

בעקבות הייצוגיות על הוצאות ניהול השקעות: הלמן אלדובי דורשת שיפוי מבית ההשקעות IBI

הלמן אלדובי דורשת שיפוי מבית ההשקעות IBI  לאחר שהוגשה נגדה תביעה ייצוגית על גביית יתר בקרנות ההשתלמות שבניהולה. כך דיווח היום בית ההשקעות IBI לבורסה. לפני שבועיים הוגש כתב תביעה נגד הלמן אלדובי בבית המשפט המחוזי בירושלים, בו נטען כי בקרנות ההשתלמות של החברה נגבו הוצאות לניהול השקעות, בנוסף לדמי הניהול הנגבים בקופה. על פי טענת מגיש הייצוגית, למרות שגבייה כאמור מותרת על פי דין היא נעשתה בניגוד לאמור בתקנון הקרנות ולעמיתי הקרן נגרם נזק של 17.5 מיליון שקל מאז שנת 2012. עד ל-1 ביולי 2018 קרן ההשתלמות במרכזה של...
Pages