בזק

מנורה מבטחים ובזק מאריכות את הסדר הפנסיה

מנורה מבטחים ובזק מאריכות את הסדר הפנסיה ביניהן. בהודעה שפרסמה מנורה מבטחים לבורסה נאמר כי מדובר בהסכם לביצוע הסדרי פנסיה בקשר עם פרישה מוקדמת של עובדי בזק. ההסכם הראשוני נחתם באפריל 2014, וכעת הוא הוארך בשנתיים נוספות, ויהיה תקף בין 1 בינואר 2020 עד ל-31 בדצמבר 2021. במסגרת הסכם ההארכה, בזק תעביר למנורה מבטחים ביטוח סכום חד פעמי עבור כל פורש, וכן דמי ניהול. בתמורה תפיק מנורה מבטחים ביטוח פוליסות לעובדי בזק הפורשים ותשלם להם סכום חודשי, בתנאי ההסכם כפי שהם בתוקף עובר לתקופת ההארכה. אומדן הסכומים שיועברו מבזק למנורה...