בידוד

הראל לא תחייב לקוחות הנאלצים לשהות בבידוד בביטוח רכב רכוש

מבוטחים אשר נמצאים בבידוד לא יחויבו בביטוח רכבם במשך כל תקופת הבידוד - כל זאת במידה שלא נעשה שימוש ברכב בזמן תקופת הבידוד. כך הודיעה היום (א') הראל. נמסר כי הזכאות להטבת ביטוח חינם לרכב רכוש תינתן על סמך הצגת הצהרה חתומה על ידי המבוטח על מצב של בידוד עקב מחלת הקורונה, על כך שנרשם במשרד הבריאות כמי שמצוי בבידוד ועל אי שימוש מוחלט ברכב המבוטח למשך שבועיים. בחברה מבהירים, כי במהלך התקופה האמורה הרכב יכוסה בהתאם ליתר הכיסויים שנרכשו בפוליסה ובכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה. לצורך קבלת ההטבה מתבקש המבוטח...