ביטוחי בריאות

מבקר המדינה על רשות שוק ההון: הרשות לא בחנה את מידת ההצלחה של הרפורמה בביטוח בריאות מ-2016

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם דוח ביקורת מקיף על רשות שוק ההון, בדגש על האסדרה שהיא קיימה בשנים האחרונות בתחום ביטוחי הבריאות. דוח הביקורת כולל בין היתר את הפרקים הבאים: * פעילות הרשות באיסוף נתונים ומידע על שוק ביטוחי הבריאות. * מאפייני האוכלוסייה הרוכשת ביטוח בריאות. * תופעת כפל ביטוח בחלוקה לשתי תתי תחומים: -  חפיפה בין ביטוחי הבריאות הפרטיים והשב"ן (ראו ידיעה נפרדת). -  כפל בתוך הביטוחים המסחריים. * השוואה בין ביטוחי פרט לביטוחים קבוצתיים. * פערים בשיעורי ההחזר (Loss Ratio). * הרפורמה בביטוחי הבריאות ב-2016 (בה הושקו פוליסות...