ביטוח אובדן כושר עבודה

 בקשה לאישור ייצוגית נגד כלל ביטוח והפניקס בטענה שפעלו בניגוד להוראות בפוליסות מחלות קשות

לבית המשפט המחוזי מרכז לוד הוגשה בספטמבר 2020 תובענה ובקשה לאישור התובענה כייצוגית כנגד כלל ביטוח וכנגד הפניקס - כך הודיעו החברות לבורסה ביום ה' שעבר. עניינה של התובענה בטענה שהנתבעות פעלו בניגוד להוראותיהן של פוליסות ביטוח מחלות קשות, כאשר כתוצאה מהפרת תנאי הפוליסות גובות הנתבעות ממבוטחיהן פרמיה חודשית כפולה מזו הקבועה בתנאי הפוליסה. לטענת התובעים, הנתבעות פעלו בניגוד להוראותיהן של פוליסות מחלות קשות, במסגרתן הוסכם כי לאחר שאירע מקרה ביטוח ראשון ובמידה שימשיך המבוטח להיות מבוטח בפוליסת הביטוח, סכום הביטוח וסכום הפרמיה החודשית יופחתו בשיעור של 50%. לטענת התובעים,...