ביטוח בריאות

איגור מורי, יו"ר הוועדה לביטוחי בריאות וסיעוד בלשכת סוכני הביטוח: הביטוח הסיעודי אמור ללוות את המבוטח עד סוף ימיו ללא שינוי וללא התייקרויות

"הביטוח הסיעודי אמור ללוות את המבוטח עד סוף ימיו ללא שינוי וללא התייקרויות. זו ההבטחה שחייבת להיות כתובה בגרניט" – כך אומר איגור מורי, יו"ר הוועדה לביטוחי בריאות וסיעוד בלשכת סוכני הביטוח, בתגובה לחוזר המעניק לחברות הביטוח אפשרות לשווק הרחבה לביטוח הסיעודי של קופות החולים לכל החיים. לדבריו, "אין ספק כי רשות שוק ההון מנסה לעשות את המיטב במצב כמעט בלתי אפשרי בו אין בנמצא ספקי כיסוי סיעודי אמיתי. עם זאת, ברור כי גם השינוי האחרון בטיוטה שפורסמה אינו מביא לפתרון אמיתי של בעיית הביטוח הסיעודי". עוד אומר מורי: "גם...
מבקר המדינה מצביע על ליקויים במדד השירות:  ברכיב תשלום התביעות – גם אם שולם חלק קטן מאוד מהתביעה, היא תיחשב כתביעה ששולמה במלואה

מבקר המדינה מצביע על ליקויים במדד השירות: ברכיב תשלום התביעות – גם אם שולם חלק קטן מאוד מהתביעה, היא תיחשב כתביעה ששולמה במלואה

"במסגרת עבודת המטה לקראת חישוב ופרסום מדדי שירות, רשות שוק ההון לא ביצעה סקר בקרב סוכני הביטוח והציבור הרחב שיסייע בהבנת השיקולים המשפיעים על הבחירה…
פערים ב-Loss Ratio בין ביטוחי הבריאות פרט לקבוצתיים; מבקר המדינה: על הרשות לבחון את מבנה ההוצאות של המבטחות ולגבש נורמה של סכומים עודפים ותשלום למבוטחים

פערים ב-Loss Ratio בין ביטוחי הבריאות פרט לקבוצתיים; מבקר המדינה: על הרשות לבחון את מבנה ההוצאות של המבטחות ולגבש נורמה של סכומים עודפים ותשלום למבוטחים

"מבקר המדינה ממליץ כי רשות שוק ההון תבחן את התפלגות מבנה ההוצאות של חברות הביטוח, באופן עתי ובפרט לאחר ביצוע שינויים מהותיים בתחום, כדוגמת רפורמה…