ביטוח בריאות

ללא הוכחת נזק: AIG נתבעת לשלם 70 אלף שקל ללקוח בטענה לפגיעה חמורה בפרטיות

AIG נתבעת בבית משפט השלום בפתח תקוה לשלם פיצויים ללא הוכחת נזק בסך 70 אלף שקל למבוטח (השם שמור במערכת). התובע טוען לפגיעה חמורה בפרטיותו ובשמו הטוב, על ידי חשיפת פרטיו האישיים והרגישים. לדברי התובע, הוא התקשר עם AIG לשם רכישת פוליסת ביטוח בריאות Medicare AIG, הכוללת תרופות מחוץ לסל וביטוח אמבולטורי, ובין היתר כללה גם כיסוי של עד שלוש פגישות ייעוץ לשנת ביטוח עם רופא מומחה. התובע מציין כי כחלק מתנאי כתב השירות הוסבר לו על ידי נציג מטעם AIG, כי רק לאחר שלושה חודשי אכשרה ממועד החתימה על...