ביטוח דירה

הפניקס מעניקה חודשיים חינם לרוכשי ביטוח דירה

הפניקס הודיעה, כי מבוטח חדש שירכוש פוליסת ביטוח דירה יקבל חודשיים חינם בביטוח הדירה. ההטבה ניתנת בפוליסות שתחילתן מ-1 בדצמבר 2018 ועד 1 בפברואר 2019 (כולל). ההטבה מהווה הנחה בשיעור של 16.7% על כל הפוליסה, כולל על כיסויי רעידת אדמה ונזקי מים, וזאת בנוסף להנחות המקובלות. [caption id="attachment_43166" align="alignleft" width="200"] שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר בהפניקס[/caption] שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר בתחום ביטוח כללי בהפניקס: "ההטבה המשמעותית תינתן למבוטחים חדשים ותחול גם על פוליסות שיש להן כיסוי למבנה בלבד או לתכולה בלבד. אנו מאמינים, כי הטבה זו מצטרפת לשלל היתרונות בביטוחי הדירות...