ביטוח וחיסכון

מנורה מבטחים רוכשת את תיק ביטוח החיים של ביטוח חקלאי

מנורה מבטחים רוכשת את תיק ביטוח החיים של ביטוח חקלאי. מדובר בתיק קטן, בהיקף פרמיות של כ-2.6 מיליון שקל (הערכות לגבי שנת 2019). מביטוח חקלאי נמסר לפוליסה, כי ‏"כחלק מהרצון להתמקד בעסקי הליבה שלנו חתמנו הסכם למכירת תיק ביטוח החיים (ריסקים בלבד) של ביטוח ‏חקלאי למנורה מבטחים. קבוצת ביטוח חקלאי תמשיך לעסוק בביטוחי חיים כמתווך באמצעות סוכנויות הביטוח ‏שבבעלותה".‏ במסגרת התהליך פנו ביטוח חקלאי ומנורה מבטחים לבית המשפט המחוזי בתל אביב במטרה לאשר כינוס אסיפה של בעלי פוליסות הביטוח לשם אישורו של ההסדר, במסגרתו תמכור ביטוח חקלאי למנורה את תיק...