ביטוח חיים

ביטוח ישיר: הרווח הכולל ברבעון הראשון הסתכם ב-50 מיליון שקל, עלייה של 23% לעומת הרבעון המקביל ב-2017

הרווח הכולל של ביטוח ישיר ברבעון הראשון של 2018 טיפס ל-50 מיליון שקל, כך עולה מהדוח הרבעוני של חברת הביטוח. מדובר בעלייה של 23% לעומת הרווח שנרשם ברבעון הראשון של שנת 2017. הפרמיות ברוטו צמחו ברבעון הראשון של השנה בכ-12% לעומת אשתקד לכ-717 מיליון שקל. הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח כללי בחברה צמחו בכ-12% והסתכמו בכ-586 מיליון שקל לעומת סך של כ-523 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מהחברה נמסר כי הצמיחה בפרמיות ברוטו נובעת בעיקר מגידול מתמשך במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות במרבית הענפים בהם פועלת החברה. הרווח הכולל מעסקי ביטוח כללי...