ביטוח חיים

המפקח מעודד הנחות ארוכות טווח בריסקים – ומאמץ את מתווה הלשכה להחזר עמלות בקרב סוכנים עם שיעור ביטולים גבוה

הממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת, הוביל מהלך שאושר היום ויביא להארכת תקופת ההנחה בביטוח חיים לתקופה של שש שנים. בנוסף, נקבע כי ההנחה בתקופה זו תהיה לפחות בשיעור של 15% מתעריפי הספר שאושרו בפברואר על ידי הרשות. המהלך הוא צעד ראשון ביישום מדיניות הרשות לעודד מתן הנחות לטווח ארוך על ידי חברות הביטוח. ההנחות הניתנות נכון להיום בשוק קצרות טווח (בין שנה לשלוש שנים) בעוד הביטוח הוא לטווח ארוך. מצב זה מביא לכך שהמבוטח מקבל החלטה לרכוש מוצר שילווה אותו לתקופה ארוכה על בסיס הטבה לתקופה קצרה מאוד....