ביטוח חקלאי

ירידה עקבית במספר היועצים הפנסיוניים – לצד עלייה במספר הסוכנים והמשווקים

דוח הפיקוח על הביטוח לשנת 2018 חושף תמונת מצב לפיה בארבע השנים האחרונות נרשם קיטון מתמיד במספר היועצים הפנסיוניים. מספר היועצים קטן בשנה האחרונה ב-16%, ומאז 2015 ירד מספרם מ-922 יועצים ל-659 ב-2018 (קיטון של כ-30%). על פי הדוח, 201 יועצים פעלו בבנקים ב-2018 (317 ב-2017 ו-354 יועצים ב-2016), כך שהירידה במספר היועצים בבנקים מסבירה (לפחות חלקית) את הירידה במספר היועצים. זה המקום לציין שהמפקח על הביטוח ד"ר משה ברקת מושך את הסוכנים למודל של ייעוץ אובייקטיבי (בעיקר למודל של עמלת הפצה אחידה), ובין היתר גם נותן הקלות ליועצים פנסיוניים...
Pages