ביטוח ישיר השקעות פיננסיות

האחות של ביטוח ישיר מגיעה לבורסה: מימון ישיר פרסמה הצעת תשקיף לקראת הנפקה בתל אביב

חברת האשראי הצרכני מימון ישיר, מקבוצת צור שמיר (שמחזיקה גם בביטוח ישיר), פרסמה ביום ה' טיוטת תשקיף לקראת הצעה ראשונה לציבור של מניותיה בבורסה בתל אביב. במסגרת התשקיף, מוצעות לציבור מניות רגילות של מימון ישיר, הן בדרך של הנפקה על ידי מימון ישיר והן בדרך של הצעת מכר על ידי ביטוח ישיר השקעות פיננסיות. הערכות הן כי החברה מבקשת לנצל את הגאות בשנה האחרונה שמאפיינת את שוק המימון החוץ בנקאי (ראו תרשים) וההנהלה תבקש להנפיק את החברה לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל. על פי הודעת החברה, מימון ישיר היא...
ביטוח ישיר קיבלה היתר שליטה חדש

ביטוח ישיר קיבלה היתר שליטה חדש

קבוצת ביטוח ישיר השקעות פיננסיות, המחזיקה את חברת IDI ביטוח (בשרשור), קיבלה היתר שליטה חדש, שיאפשר לה להפחית את שיעור האחזקה שלה בחברת הביטוח מ-48.47%,…