ביטוח ישיר

ביטוח ישיר סיימה את 2019 עם רווח כולל של כ-211 מיליון שקל, עלייה של 21% לעומת 2018

ביטוח ישיר סיימה את 2019 בצורה מוצלחת עם רווח של כ-211 מיליון שקל, לעומת רווח של 174 מיליון שקל ב-2018, גידול של 21%. כך עולה מהדוח השנתי של החברה. ברבעון הרביעי של 2019 הרוויחה החברה 15 מיליון שקל, לעומת הפסד בסך של 4 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2018. הפרמיות שהורווחו ברוטו צמחו בכ-2% לכ-2.7 מיליארד שקל, לעומת סך של כ-2.9 מיליארד שקל בשנה הקודמת. הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-653 מיליון שקל לעומת סך של כ-658 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של כ-1%. הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח כללי...