ביטוח כללי

הראל סיימה את הרבעון הראשון של 2019 עם רווח כולל של 340 מיליון שקל

הראל סיימה את הרבעון הראשון של 2019 עם רווח כולל של 340 מיליון שקל - לעומת רווח כולל של כ-80 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עוד מוסיפים בקבוצה כי התשואה על ההון הגיעה ל-20.6% מול תשואה של 6% ברבעון המקביל אשתקד, ולעומת תשואה להון שנתית של 9% בכל שנת 2018. הנכסים המנוהלים על ידי קבוצת הראל מסתכמים ביותר מרבע טריליון השקל: סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה, נכון ליום 31 במרץ 2019, הגיע ל-250.3 מיליארד שקל, גידול של כ-6% מאז 31 בדצמבר 2018. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון...