ביטוח כללי

איילון: הרווח בשלושת הרבעונים הראשונים עלה ב-82% לכ-80 מיליון שקל

איילון הרוויחה בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה כ-79.7 מיליון שקל, לעומת 43.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. כך עולה מהדוח שפירסמה החברה ביום ה'. הגידול התקופתי ברווחים בשיעור של כ-82%, נעשה למרות שהחברה הציגה הפסד ברבעון השלישי של השנה בסך של 3.3 מיליון שקל, לעומת רווח של 20.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. על פי החברה, מקורו של ההפסד הרבעוני מצוי בהפרשה של 48.3 מיליון שקל שביצעה החברה בשל השינוי בעקום הריבית שמשפיע על הרווחיות בביטוחים הסיעודיים של החברה. סך הפרמיות שהורווחו מכל תחומי הפעילות, הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של...