ביטוח לאומי

האם נערך עולם הביטוח לסיכוני העתיד? / מאת יעקב קיהל

נתבקשתי להרצות בפני סוכנים בכנס על תחזית ההתמודדות של משק הביטוח בישראל ובעולם עם סיכונים צפויים בעתיד. כנקודת מוצא לדיון הייתה אמרתו של הכלכלן אדם סמית: "הנטייה האנושית לקחת סיכון היא המניעה את הקידמה". נראה שרק החיפוש אחר אתגרים חדשים בטכנולוגיה, ברפואה ובמהלכי תשתית הוא זה המרענן את היצירה האנושית והציביליזציה, אך כמבטחים ומשתמשים עלינו לזכור כי האנושות מתחייבת ללימוד מעמיק וצופה-עתיד של הסכנות הגלומות בו. על פי הרצאה בקתדרה לעתידנות באוניברסיטה בר אילן מסתבר כי ההאצה בקדמה האנושית היא בגדלים ובמכפילים בלתי מוכרים עד כה, ויישום ה"קדמה" להטמעה מיידית...