ביטוח משנה

הפניקס חתמה על עסקת ביטוח משנה שמשפרת את יחס כושר הפירעון ב-3%-5%

הפניקס חתמה על עסקת ביטוח משנה שנועד לספק להפניקס ביטוח הגנה חלקית מפני תרחיש ביטולים המוניים בעסקי ביטוח חיים ובריאות. ההסכם נחתם ב-23 בדצמבר, והוא צפוי להיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2021. ההסכם נחתם מול מבטח משנה בדירוג AA בינלאומי. בהודעה שפרסמה הפניקס נאמר כי העסקה עשויה, על פי אומדן שביצעה החברה, לשפר את יחס כושר הפירעון ב-3%-5% (ללא התחשבות בהוראות הפריסה). מעבר לאמור, לעסקה לא צפויה להיות השפעה מהותית על התוצאות הכספיות של החברה.