ביטוח סיעודי קבוצתי

אושרה חלקית ייצוגית נגד כלל ביטוח בטענה שלא נתנה הנחה של 20% למבוטחים שעברו מפוליסת סיעוד קבוצתית לפרטית

בית המשפט המחוזי אישר באופן חלקי, תביעה ובקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד כלל ביטוח. עניינה של התביעה בטענה כי במסגרת פוליסת ביטוח סיעוד קבוצתית שמכרה, התחייבה החברה להעניק למבוטחים שיצטרפו לפוליסה הפרטית, הנחה בשיעור 20% על הפרמיה ולא עשתה כן. המבקש העריך בתביעתו את הנזק הנטען לכלל חברי הקבוצה בסך של 52 מיליון שקל. בהתאם להחלטה, חברי הקבוצה הם כל מי שרכש פוליסת ביטוח סיעודי פרטי החל מיום 1 ביולי 2008 ועד ליום 30 ביוני 2017 פוליסה שתקופת הזכאות בה היא לכל החיים, בעת שהיה מבוטח בפוליסה הקבוצתית, וכלל ביטוח...