ביטוח סיעודי

איגור מורי, יו"ר הוועדה לביטוחי בריאות וסיעוד בלשכת סוכני הביטוח: הביטוח הסיעודי אמור ללוות את המבוטח עד סוף ימיו ללא שינוי וללא התייקרויות

"הביטוח הסיעודי אמור ללוות את המבוטח עד סוף ימיו ללא שינוי וללא התייקרויות. זו ההבטחה שחייבת להיות כתובה בגרניט" – כך אומר איגור מורי, יו"ר הוועדה לביטוחי בריאות וסיעוד בלשכת סוכני הביטוח, בתגובה לחוזר המעניק לחברות הביטוח אפשרות לשווק הרחבה לביטוח הסיעודי של קופות החולים לכל החיים. לדבריו, "אין ספק כי רשות שוק ההון מנסה לעשות את המיטב במצב כמעט בלתי אפשרי בו אין בנמצא ספקי כיסוי סיעודי אמיתי. עם זאת, ברור כי גם השינוי האחרון בטיוטה שפורסמה אינו מביא לפתרון אמיתי של בעיית הביטוח הסיעודי". עוד אומר מורי: "גם...