ביטוח סיעודי

בעקבות הסגר: הקלות ביישוב תביעות בביטוח הסיעודי נקבעו על ידי רשות שוק ההון

חברות הביטוח ימשיכו לשלם עבור תביעות סיעוד שאושרו גם לאחר סיומה של תקופת התשלום. כך עולה מהוראות החדשות של רשות שוק ההון, אשר מטרתן להקל על הליך יישוב תביעות בביטוח הסיעודי בתקופת הסגר הקורונה. על פי הרשות, בשל קשיים בקבלת מידע רפואי מגופים שונים לצורך בירור התביעה, וכן מהקושי להגיע לבתיהם של התובעים על מנת להעריך את מצבם, יחולו הוראות חדשות כאשר למבוטחים מבוגרים שגילם יותר מתשעים. נקבע כי לא תידחה תביעה ללא אישור בפורום רחב ומתאים בחברה. זאת, על מנת שתביעות אלו יטופלו בהקפדה יתרה על מנת למנוע את...