ביטוח סיעודי

מנורה מבטחים זכתה במכרז לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח לאומית

לאומית שירותי בריאות בחרה את מנורה מבטחים ביטוח כמבטחת במכרז הסיעודי לחברי לאומית. לאור הנחיית הפיקוח על הביטוח, יצאה לאומית שירותי בריאות במכרז חדש לביטוח סיעודי ל-730 אלף חברי הקופה. לאחר בחינת ההצעות של החברות שניגשו למכרז, בחרה ועדת המכרזים העליונה של לאומית שירותי בריאות את הצעתה של מנורה מבטחים ביטוח כזוכה במכרז. במסגרת המכרז מנורה מבטחים תבטח מעל 200 אלף מבוטחים שכבר נמצאים בביטוח הסיעודי כיום ותקבל פרמיות בהיקף של כ-700 מיליון שקל במהלך 5 שנים. באפשרות מנורה מבטחים לקלוט מאות אלפי חברי לאומית נוספים לביטוח הסיעודי ולהציע להם...