ביטוח ספורט

אושר סופית: פטור מביטוח לעוסקים בספורט עממי

[caption id="attachment_39518" align="alignleft" width="300"] חבר הכנסת יואל רזבוזוב[/caption] מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 15), התשע"ח-2018 של ח"כ יואל רזבוזוב (יש עתיד). מוצע לקבוע כי ספורטאי רשאי לבטח את עצמו. אם עשה כן, או אם בוטח בביטוח אחר שמתקיימים בו התנאים לפי החוק, יהיו גופי הספורט פטורים מלבטח אותו. כמו כן, מוצע להוסיף לרשימת הספורטאים הפטורים מביטוח את הספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שאין בגינה תשלום שכר או כל תמורה אחרת. בדברי ההסבר נכתב: "חוק הספורט קובע כי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד, כהגדרתם...