בינה סוכנות לביטוח

סוכנות בינה תובעת מכלל ביטוח 424 אלף שקל בגין עמלות שלא שולמו לסוכנות

כלל ביטוח נתבעת בבית משפט השלום בתל אביב לשלם 424 אלף שקל לבינה סוכנות לביטוח. בתביעה נאמר כי התובעת עסקה בזמנים הרלוונטיים לתביעה, בין היתר, בתיווך לרכישת פוליסות ביטוח חיים/בריאות של חברת הביטוח. המכירה נעשתה על בסיס עמלות מסכומי פרמיות של חוזי ביטוח שנקשרו לטובת כלל ביטוח, בעקבות תיווכה של התובעת, ובהתאם לתנאים עליהם הוסכם. לדברי התובעת, במהלך השנים נחתמו בין הסוכנות לבין כלל ביטוח מערכת הסכמים במסגרתם הוסדרו מערכת היחסים ביניהן, לרבות שיעור העמלות להן היא זכאית בתיווך לרכישת מוצרי ביטוח של חברת הביטוח. לטענת התובעת, במחצית חודש פברואר...