בית הדין האזורי לעבודה

ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בטענה לגביית דמי ניהול גבוהים בניגוד למוסכם בהצטרפות לקרן הפנסיה

תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית הוגשה נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב ב-13 באפריל השנה. עניינה של התביעה, לטענת התובעת, הוא גביית דמי ניהול גבוהים בקרן הפנסיה הכללית בניגוד לדמי הניהול המוסכמים בעת ההצטרפות לקרן הפנסיה המקיפה וזאת ללא הסכמת התובעת הייצוגית. כך דווח ביום א' לבורסה. בכך, על פי התביעה, הפרה מיטב דש עילות חוזיות: חובת תום הלב במשא ומתן ובקיום הסכם, הפרת הוראות התקנון, הפרת חובה חקוקה והתעשרות שלא כדין. חברי הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג הם כל העמיתים שלהם נפתחה קרן פנסיה כללית...