בית הדין הארצי לעבודה

ההסתדרות לבג"ץ: לבטל פס"ד שמאפשר לבטח עובדים בפנסיה שלא כוללת אובדן כושר עבודה

ההסתדרות פנתה בעתירה לבג"ץ בבקשה למתן צווים, שבין היתר יבטלו את פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, שקבע כי על מעסיק לא מוטלת חובה לבטח את העובד בביטוח אובדן כושר עבודה במסגרת ההסדר הפנסיוני שלו. בית הדין הארצי לעבודה קבע, בעניין ליליאן מסעודה לנדסברג נ. רוב יועצים בע"מ, שעובד רשאי לבחור שלא להיות מבוטח בביטוח פנסיוני מקיף, הכולל גם כיסוי לנכות, וזאת, בניגוד להוראות ההסכם הקיבוצי הכללי לפנסיית חובה, שגם הורחב בצו הרחבה לכלל העובדים. בית הדין הארצי קבע שזכות הבחירה שניתנה לעובד במסגרת סעיף 20 לחוק הפיקוח לקופות...
רשות שוק ההון מערערת לבית הדין הארצי לעבודה: הפיקוח מבקש לבטל קביעות על התנהלות לא תקינה שלו בסוגיית עמיתי קרן הפנסיה של קיבוץ עין גדי

רשות שוק ההון מערערת לבית הדין הארצי לעבודה: הפיקוח מבקש לבטל קביעות על התנהלות לא תקינה שלו בסוגיית עמיתי קרן הפנסיה של קיבוץ עין גדי

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מבקש מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים לבטל את קביעותיו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע בראשות השופטת יעל…