בית הדין לעבודה

לאיזה בית משפט הסמכות לדון בתביעה שהוגשה לתשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה / מאת עו"ד ג'ון גבע

בבית משפט השלום בקריות נדונה תביעתה של שלימוב מיכל (התובעת) כנגד מנורה מבטחים ביטוח (הנתבעת). שמות באי כוח הצדדים לא צוינו בפסק הדין (ת"א 45032-08-19) שניתן בדצמבר 2019, מפי השופט שלמה מיכאל ארדמן. בפני בית המשפט הונחה תביעה לתשלום תגמולי ביטוח בגין כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה, על פי פוליסת ביטוח חיים. אולם בית המשפט העלה בפני הצדדים את השאלה האם התובענה אינה בגדר סמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה על פי הלכה של בית המשפט העליון ("הלכת מנורה"). בתגובה לכך, טענו הצדדים כי הביטוח נערך על ידי התובעת כביטוח...