בית החולים הדסה

בעקבות פשרה בייצוגית: הראל תשיב למבוטחים בביטוחי בריאות 7.8 מיליון שקל  

הראל תשלם למבוטחים 7.833 מיליון שקל במסגרת הסכם פשרה בתביעה ייצוגית, שאושר על ידי בית המשפט המחוזי לוד ביום א'. התביעה הוגשה בספטמבר 2016 על ידי עוה"ד אבנר גבאי ועודד יחיאלי. טענת התובעים הייתה כי החברה אינה מגלה באתר האינטרנט שלה מידע מלא ומדויק על אודות תקרות סכומי השיפוי המגיעים למבוטחיה בביטוחי בריאות. זאת, כאשר היא משתמשת בממוצע עלויות לחישוב השיפוי למבוטחים שנזקקו לניתוח ולא על ידי העלויות הגבוהות ביותר (תקרת הסכומים).   ב-15 במרץ 2020 ניתן על ידי בית המשפט תוקף של פסק דין להסכם פשרה מתוקן, במסגרתו הוסכם אופן חישוב סכום תגמולי הביטוח לחברי הקבוצה. גובה השיפוי שנקבע הוא ההפרש בין תקרת הסכומים שמשלמת החברה בגין הניתוח הרלבנטי לסכומים ששולמו בפועל למבוטח.   תקרת הסכומים חושבה על ידי עלויות הניתוח בבית החולים הדסה. העלות הורכבה משכר מנתח בשיעור של 52% ועלות בית החולים בשיעור של...