בית המשפט המחוזי

ייצוגית נגד מיטב דש: לא דיווחה כראוי על ההליך המשפטי בו נדרשה להחזיר ללקוחות 315 מיליון שקל

לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד מיטב דש השקעות בהיקף מצרפי של כ-65 מיליון שקל. זאת, בטענה לנזק שנגרם למחזיקי המניות של מיטב דש מקרב הציבור נוכח הפרת חובתה של החברה לדווח, במועד ובהיקף הגילוי הנדרש, על אודות אירועים והתפתחויות מהותיים בעלי השלכות מהותיות על שוויה. הבקשה הוגשה על ידי ד"ר יהודה שנהב, מרצה למנהל עסקים ופעיל בשוק ההון, באמצעות חברת אוליר מסחר ותעשיות שבשליטתו. לטענת שנהב, הייצוגית עוסקת גם בהפרת חובתה של מיטב דש להפריש בספריה את הסכומים המתאימים לכיסוי חבותה לסילוק תביעה ייצוגית...
פסק דין ראשון: המחוזי בחיפה דחה בקשה לאישור תובענה כייצוגית להשבת פרמיה בביטוחי עסק, בשל סגרי הקורונה / מאת עוה"ד תמי גרינברג ואביב קלפנר לויתן, שרון ושות'

פסק דין ראשון: המחוזי בחיפה דחה בקשה לאישור תובענה כייצוגית להשבת פרמיה בביטוחי עסק, בשל סגרי הקורונה / מאת עוה"ד תמי גרינברג ואביב קלפנר לויתן, שרון ושות'

בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט הבכיר ד"ר מנחם רניאל) בהחלטה (פסק דין) מיום 4.8.21 דחה בקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה נגד 7 חברות ביטוח (ת"צ…