בית המשפט המחוזי

הנתבעות לא שלחו העתק מהפוליסה למבוטחת ולכן אינן יכולות להסתמך על הגבלת תוקף הכיסוי הביטוחי / מאת עו"ד ג'ון גבע

בבית משפט השלום ברמלה נדונה תביעתה של אלמנה כנגד הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה וכנגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ . שמות באי כוח הצדדים לא צוינו בפסק הדין (ת"א 46489-01-17) שניתן בדצמבר 2019, מפי השופט הבכיר זכריה ימיני. מדובר בתביעה שהגישה אלמנה לתשלום תגמולי ביטוח חיים בקופות גמל שבעלה המנוח היה מבוטח בהן. הנתבעת 1, הלמן-אלדובי, ניהלה את קופות הגמל והייתה בעלת הפוליסה אצל הנתבעת 2, הפניקס, שהייתה חברת הביטוח שביטחה את התובעת בביטוח חיים במסגרת קופות הגמל, באמצעות הלמן-אלדובי. המנוח פתח שלוש קופות גמל אצל הלמן-אלדובי, אשר כללו רכיב ביטוח...
Pages