בית המשפט העליון

ייצוגית נגד מיטב דש: לא דיווחה כראוי על ההליך המשפטי בו נדרשה להחזיר ללקוחות 315 מיליון שקל

לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד מיטב דש השקעות בהיקף מצרפי של כ-65 מיליון שקל. זאת, בטענה לנזק שנגרם למחזיקי המניות של מיטב דש מקרב הציבור נוכח הפרת חובתה של החברה לדווח, במועד ובהיקף הגילוי הנדרש, על אודות אירועים והתפתחויות מהותיים בעלי השלכות מהותיות על שוויה. הבקשה הוגשה על ידי ד"ר יהודה שנהב, מרצה למנהל עסקים ופעיל בשוק ההון, באמצעות חברת אוליר מסחר ותעשיות שבשליטתו. לטענת שנהב, הייצוגית עוסקת גם בהפרת חובתה של מיטב דש להפריש בספריה את הסכומים המתאימים לכיסוי חבותה לסילוק תביעה ייצוגית...