בית המשפט העליון

האם ניסוח הפוליסות בישראל נמצא בידיים מכשילות? / מאת דוד גוברין

כותרת מאמרו של יעקב קיהל, איש הביטוח הוותיק והמקצועי, בעיתון פוליסה מה-22 בדצמבר 2019, לפיה "ניסוח הפוליסות בימינו נמצא בידיים לא רהוטות", אין בה כדי לבטא נכונה את המציאות. מאז נוסחו פוליסות הביטוח של כלל ביט דאגו חברות הביטוח להעתיק פוליסות אלה ולהרע את תנאי הכיסוי מדי שנה בשנה (לעתים פעמיים בשנה) מבלי שתתלווה לכך "הפניה אפקטיבית של תשומת לב הצדדים" כמתחייב מפסיקת בית המשפט העליון. חריג אחריות מקצועית בביטוח צד ג': דוגמה רהוטה אך מכשילה של חוסר תום לב, יושר והגינות של המבטחים: ביט 2004 ב. אחריותו המקצועית של...
Pages