בית משפט השלום

חיוב מבוטח למסירת חומרי חקירתו לידי המבטחת / עו"ד ג'ון גבע

בבית משפט השלום ברחובות נדונה בקשתה של הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "המבקשת"), אשר יוצגה על ידי עו"ד יוסי שקואי, כנגד ח' (להלן: "המשיב"), אשר יוצג על ידי עו"ד חן פלאצ'י וכנגד חברת הסעות (ניתן פסק-דין). פסק הדין (ת"א (רח') 9003-12-18) ניתן באוגוסט 2020, מפי השופט ישראל פת. בפני בית המשפט הונחה בקשת המבקשת להורות למשיב למסור לידיה את כתב האישום אשר הוגש בעניינו בגין נסיבות תאונת דרכים מושא תביעה אזרחית זו, וכן מסירת חומר חקירת המשטרה לידיה. ברקע הבקשה, תביעה לפיצויים בגין נזקי רכוש שנגרמו למבוטח הפניקס כתוצאה מתאונת...